Palliatieve thuiszorg

Hello world

Palliatieve thuiszorg


Palliatieve thuiszorg draait in eerste instantie om het creëren van een rustig, comfortbele beleving in deze laatste levensfase. 


Er zijn geen medische oplossingen meer. De patiënt zal aan ziekte of ouderdom overlijden en hij kiest ervoor om dat in de rust van zijn eigen woning/omgeving te doen.

 

Dat is een krachtige wens, die gerespecteerd en goed omkaderd moet worden. Onze praktijk beschikt over een luisterend oor, de warmte en expertise om dat op een deskundige manier te doen.


Wij werken nauw samen met de huisarts en het deskundig team van palliatief netwerk meetjesland..