Brugzorg- zorg op vakantie

Hello world

Brugzorg


Soms zoekt u een tijdelijk oplossing tussen twee andere hulpverblijven in.

Denk maar aan oudere mensen die na een ziekenhuisopname een korte periode thuis moeten overbruggen, in afwachting van een vrije plaats in het rusthuis.


Ook op dat moment is een doorlopende en medische opvolging essentieel. 


Wij bieden u dan voor een beperkte tijd de nodige deskundige verpleegkundige zorg in afwachting van een duurzame oplossing.


Zorg als u even niet thuis bent


Ook als u op vakantie gaat of op logement bij familie of vrienden kunnen wij u helpen met het zoeken naar een plaatselijke verpleegkundige die u tijdelijk kan helpen om te voorzien in uw noden.