Hygiënische zorgen

Hello world

Hygiënische zorgen


Onder de term van hygiënische zorgen wordt het 'wassen' en het toiletbezoek verstaan. Deze zorgen worden aangepast aan uw zorgbehoefte. 


Voor alle zorgen met betrekking tot uw persoonlijke hygiëne is er geen voorschrift van de dokter nodig. Deze evalueren onze verpleegkundigen aan de hand van een score die ingediend wordt bij de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.


De hygiënische zorg is voor ons als verpleegkundige ook een aanleiding om uw zorgnoden te detecteren en hiervoor oplossingen voor te stellen. Denk maar aan aanraden van handgrepen, personenalarm, ziekenhuisbed,....


In overleg met jou en je mantelzorger spreken we af wie welke taken opneemt


  • wassen 
  • klaarmaken voor de dag en de nacht o.a. 
    • aan- en uitkleden 
    • verversen incontinentiemateriaal 
    • een functionele houding geven (bv. met een tillift) 
  • mondverzorging 
  • opvolgen van problemen bij huid & nagels